Terreinreglement

Elke geleider werkt zoveel mogelijk naar de overgangsproeven toe, en neemt hieraan deel indien mogelijk.
De geleider die te laat komt meldt zich eerst bij de lesgevende instructeur.
Tijdens één en dezelfde les bepaalt de instructeur of er wel of niet mag gewisseld worden van geleider.
Geen loopse teven in de les. (± 3 weken geen les volgen)
Prikband is verboden, ook omgekeerd.
De combinatie hond en geleider werkt met een aangepaste leiband. (leiband moet doorhangen)
Slaan of stampen van de hond is verboden, de instructeur kan na een verwittiging, de geleider vragen het terrein te verlaten.
Roken in de les is verboden.
Tijdens dezelfde les kan 1 geleider slechts werken met 1 hond. 
Overgang van één klas naar een volgende gebeurt aan de hand van een overgangsproef, afgenomen door 2 instructeurs, volgens de bestaande reglementen.
Beschouw uw hond als een goede vriend, niet als een uitlaatklep voor uw kwade luim.
Ouderdom van de geleider: vanaf 12 jaar. Voornaamste vereiste is echter dat de geleider de hond meester moet zijn. Uitzonderingsgevallen zullen door de instructeurs besproken worden en hun uitspraak zal bindend zijn.
Iedereen volgt de les zoals die door de instructeur gegeven wordt, en voert alle bevelen uit. Als basis hiervoor wordt het programma van de Kynologische Unie Sint-Hubertus gevolgd.
Uitwerpselen van de hond worden door de geleider zelf opgeruimd, OOK in de plasweide !!!. Buiten de lesterreinen zijn de nodige schoppen en vuilbakken voorzien. 
Elke geleider blijft persoonlijk verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door zijn hond. Daarom zullen de geleiders zich in orde zetten met hun familiale verzekering. Het polisnummer dient opgegeven te worden bij het hernieuwen van de lidkaart. Het aanvaarden van het lidmaatschap van T.H.V. impliceert dat het lid zich in regel stelt met deze verzekering.
Elke deelnemende hond moet ingeënt zijn. Het inentingsboekje van de dierenarts zal jaarlijks bij het hernieuwen van het lidmaatschap gecontroleerd worden. Alle verplichte vaccinaties worden nagekeken, inenting tegen rabiës is niet verplicht, maar wordt aanbevolen. Verplichte inentingen:
•Hondenziekte (Ziekte van Carré) en afgekort als D.
•Kattenziekte (Parvovirose) en afgekort als P.
•Hepatitis (Virale leverontsteking) en afgekort als H.
•Kennelhoest: afgekort als PB.
Niet verplicht maar sterk aanbevolen :
•Rattenziekte (Leptospirose) en afgekort als L.
Het bereikte resultaat is evenredig met het geduld, goede wil en vertrouwen van de geleider. Ook thuis moet met de hond gewerkt worden.
Maak het de instructeurs niet onnodig lastig. Zij doen dit werk volkomen belangeloos en uit liefde voor de hond. Een goed opgevoede hond is voor de mens een aangename kameraad.
Goedgekeurd op Algemene Ledenvergadering van 27/2/2004

Sponsors