!!! COVID-19 UPDATE 5  !!!!

 

Wij worden in snelheid genomen door de uitvaardiging van steeds wijzigende maatregelen.
Tot een uur geleden zouden de nieuwe maatregelen pas ingaan op vrijdag 30/10 om 18u, maar nu ineens werd beslist dat het reeds vandaag 28/10 om 18u is, met de vermelding dat de politie hard zal controleren op inbreuken.
Er is nog geen reactie van  KKUSH.
Daarom heeft het THV Bestuur per onmiddelijk beslist dat alle trainingen afgelast worden.  Bij eventuele herziening of aanpassing van de maatregelen, zullen we jullie uiteraard opnieuw informeren.
Dus per onmiddellijk GEEN trainingen meer tot nadere informatie , OOK VANAVOND NIET ( 28/10 ) !

Hou het veilig, blijf gezond.

 

!!! COVID-19 UPDATE 4 !!!!

Iedereen mag komen trainen zowel op woensdag als op zondag op de voorziene uren. Dit hoeft ook niet vooraf verwittigd te worden 

Vanaf woensdag 10/6 mogen we dus de kantine weer open doen.
Onze tafels staan 1,5m uit elkaar, gelieve met max 10 mensen aan 1 tafel te gaan zitten. Iemand van de helpers zal uw bestelling komen opnemen, en ze ook aan tafel brengen.
Deze helper ontvangt uw betaling, en zal evt het wissegeld terugbrengen. 

Roken is niet toegestaan, ook niet buiten !!

onze wedstrijd van einde jullie was en blijft afgelast, idem dito voor de Belgian Winner.
einde juni (woe 24/6 en zon 28/6) gaan de overgangsproeven wél door.

vanaf 10/6 herstart ook agility met de lessen

Wij rekenen erop dat iedereen zich aan deze afspraken zal houden.

 

!!! COVID-19 UPDATE 3 !!!!

Het THV bestuur heeft beslist om de wedstrijden gehoorzaamheid (soc test, brevet, Deb, GP1 en GP2) van 25-26/7/2020 te annuleren ingevolge de corona-maatregelen. Op de eerste plaats om onze eigen medewerkers niet nodeloos in gevaar te brengen, maar ook vanwege maatregelen opgelegd door federale en/of plaatselijke overheid, maar ook omdat, zelfs als de wedstrijd zou mogen doorgaan, een aantal keurmeesters reeds heeft aangegeven niet te willen komen keuren, waarvoor wij uiteraard alle begrip hebben. Vandaar de beslissing nu om te annuleren.

Wie al betaald zou hebben, krijgt zijn inschrijvingsgeld eerstdaags teruggestort. We hopen op jullie begrip te kunnen rekenen

NB: ook de Belgian Winner van 20/9/2020 werd inmiddels afgelast. Ik neem aan dat een officiële mededeling van VdA & KKUSH nog zal volgen.

Mvg
THV Bestuur
Le conseil de THV a décidé d'annuler les compétitions d'obéissance (test soc, brevet, Deb, GP1 et GP2) de 25-26/7/2020 en raison des mesures corona. Tout d'abord pour ne pas mettre inutilement en danger nos propres membres, mais aussi à cause des mesures imposées par les autorités fédérales et / ou locales, mais aussi parce que, même si le concours pouvait continuer, un certain nombre de juges ont déjà indiqué qu'ils ne voulaient pas venir juger, ce que nous comprenons absolument.  D'où la décision d'annuler maintenant. 

Ceux qui auraient déjà payé recevront remboursement bientôt de leur argent d'inscription. Nous espérons pouvoir compter sur votre compréhension

NB : Aussi le Belgian Winner de 20/9/2020 a été annulé, je présume qu'une communication de AdD & SRCSH suivra bientôt.

Bien à vous
Conseil THV

 

!!! COVID-19 UPDATE 2 !!!!Beste leden, we zullen de clubmatch (& BBQ) van zondag 17/5/2020 ook afgelasten, want tegen dan is er 2 maanden geen les geweest, en heeft het niet veel zin om nog naar een beste van de klas te zoeken.
Zodra onze trainingen weer mogelijk zullen zijn, kunnen we kijken of de clubmatch later dit jaar nog kan georganiseerd worden.
Spijtig maar helaas. Bedankt voor jullie begrip.

Veel plezier thuis met jullie honden. Hou het veilig, blijf gezond, blijf thuis !

 

!!! COVID-19 UPDATE !!!!

Aangezien de COVID-19 maatregelen nog steeds van kracht zijn, is THVMB helaas genoodzaakt ook volgende activiteiten niet te laten doorgaan:

- Bezoek paashaas op 12 april 2020

- EO agility test op 1 mei 2020 (inschrijving wordt zo snel mogelijk teruggestort)

- Agility wedstrijd op 3 mei 2020 (inschrijving wordt zo snel mogelijk teruggestort)

 

!!! BELANGRIJKE INFO !!!!

 
In uitvoering van de maatregelen opgelegd door de Federale Overheid deelt het Bestuur van de VdA vzw het volgende mee:
alle evenementen/wedstrijden (inclusief BH testen, Soc testen,…) worden afgeschaft (annuleren in MYKKUSH door de betrokken club);
clubs met een horeca uitbating mogen deze niet openen;
trainingen/cursussen en vergaderingen worden afgelast.
Deze maatregelen gelden vanaf vrijdag 13 maart 2020 24:00 hr tot en met vrijdag 3 april 2400 Hr en voor gans België.
Bij vragen mag men altijd het Algemeen Secretariaat contacteren.

Het medewerkersfeest van  14/03/2020 wordt uitgesteld tot een nog niet nader bepaalde datum.

Alle lessen op onze terreinen worden ook afgelast tot nader order.

Per onmiddellijk worden ook de vrije individuele  trainingen op ons terrein verboden.

Wij houden U op de hoogte van enige bijkomende info van overheidswege en van KKUSH, en zullen schriftelijk bevestigen wat er vanaf 3/4/2020 eventueel zal gebeuren.

Gelieve deze boodschap zoveel mogelijk te delen, opdat niemand tevergeefs naar de club zou gaan. Alvast bedankt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons hoofddoel is Hondenbezitters te helpen bij de opvoeding van hun honden, dit vooral met veel liefde en geduld.

 We zijn een sociale hondenschool zonder dril, geroep of getier. We willen eigenlijk de hond gewoon een opvoeding geven.

We leren het zo, dat hij het graag doet en dat kan als je het speels en zonder harde dwang aanpakt.

Hondenschool  THV is vooral  sociaal opvoedkundig ingesteld, en werkt voornamelijk met positieve beloning. Een opgevoede hond is geen last maar een echt plezier voor het gezin en ook voor zijn omgeving.

 Het doel van onze vereniging is de begeleiding van hondenbezitters bij de opvoeding van hun huisdier tot een sociaal en gehoorzame hond. Het resultaat is een hond die zich in huis en daarbuiten probleemloos gedraagt ten opzichte van zijn baas, andere gezinsleden, soortgenoten, de postbode, bezoekers en dit in alle omstandigheden.

Vanaf 12 jaar kan iedereen lid worden van T.H.V. en dit door betaling van het jaarlijkse lidgeld. Alle honden vanaf drie maanden, en die hun 2e inenting hebben gehad, zijn welkom. Bij de inschrijving moeten de nodige inentingscertifikaten voorgelegd worden. Een bezoek aan de dierenarts is dus noodzakelijk, en moet jaarlijks herhaald woden.

De lessen worden gegeven in groepen rekening houdend met het niveau van de hond. Jonge honden van 3 tot 6 maanden oefenen in de Puppy klas.Honden vanaf 6 maanden starten in de A klas. Als hond en baas de oefeningen onder de knie hebben, kan na een overgangsproef naar een hogere klas worden overgestapt. 

Aankomende activiteiten

Sinterklaas

Sinterklaas

   zondag, 6 dec 2020

Sponsors